ร่มโพธิ์ทอง หัวเฉียวอภิวาท

   ร่มโพธิ์ทอง

   หัวเฉียวอภิวาท

   บูชาโพธิ์ทอง

   ถิ่นโพธิ์ทอง

   ตึกสีแดง

   คุณค่าสถาบัน

   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

   สัมพันธ์น้องพี่

   ปรองดองด้วยหัวใจ

   รำวงโพธิ์ทอง

   ลาโพธิ์ทอง

 

เฉลิมพระเกียรตินามพระราชทาน เทิดพระบริบาลมงคลสมัย
หัวเฉียวมหาวิทยาลัย ก่อกำเนิดภายใต้พระบารมี
ร่มโพธิ์ทองสัญลักษณ์ประจักษ์กรุ่น พระกรุณาธิคุณอุ่นเกษี
ปณิธานพันผูกปลูกความดี ชุบชีวีชื่นบานด้วยธารรัก
ร่วมศรัทธาร่วมมือกันช่วยสรรสร้าง ร่วมหนทางใฝ่รู้สู้ฝึกฝน
ทั้งสืบทอดศิลป์วัฒนธรรมมิ่งมงคล เราเตรียมตนเพื่อรับใช้ในสังคม
เฉลิมพระเกียรตินามพระราชทาน เทิดพระบริบาลมงคลสมัย
หัวเฉียวมหาวิทยาลัย ก่อกำเนิดภายใต้พระบารมี
ข้าขอถวายเศียรอภิวาท ก้มกราบเบื้องบาท
องค์มหาราชันย์ ปิยมหาราชินี
ซาบซึ้งในพระบารมี ปิติยินดีถวายพระพรชัย
ทรงลำบากตรากตรำ บุกป่าฝ่าหนาม
เด็ดเดี่ยวพระทัย ข้าขอปฏิญาณ
ตั้งจิตอธิฐาน สืบสานต่อไป
เร่งเรียนวิชา มุ่งมั่นศึกษาเพื่อสังคมไทย
สืบทอดวัฒนธรรมไทย ก้าวไปในสังคม
มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ข้าขอประนบกร เทิดทูลไว้เหนือเศียรข้านิรันดร์
โพธิ์ทองเหลืองทองงามเด่น แหล่งรวมปัญญาวิชาการมากมาย
โพธิสมภารป้องภัย ดุจดังปณิธานอุดมการณ์ผองเรา
(ก้าวไปในสังคม ยิ่งใหญ่ในแผ่นดิน)
บูชาโพธิ์ทอง
หัวเฉียวสถาบันอันสูงศักดิ์ ที่เรารักเทิดทูนด้วยดวงใจนี้
ประดุจดังแสงทองส่องชีวี ให้เป็นคนดีในสังคม
เวลาสี่ปีที่พลันพ้นผ่าน สุขและทุกข์ร่วมกันไม่หวั่นไหว
เป็นพี่น้องผองเพื่อนช่วยเตือนใจ จำจากไปไกลแต่ใจอาวรณ์
รั้วทองของเราแต่เก่าก่อน มิอาจถอนความสัมพันธ์
ตราบใดวันหน้าฟ้ายังมี กลับมาตรงนี้ทดแทนพระคุณ
สร้างตำนานการเรียนเฝ้าพากเพียร แม้ลำบากอดทนไม่หม่นหมาง
ใต้โพธิ์ทองร่มเย็นเป็นแนวทาง มิอ้างว้างร้างน้ำใจให้จดจำ
ถ้อยคำเคยพร่ำคำสัญญา ที่ให้ไว้ด้วยใจมิอาจลืมเลือน
จะรับใช้สังคมไม่แชเชือน เฝ้าคอยเตือนดวงใจใฝ่ทำดี
ถิ่นโพธิ์ทอง
โอ้ร่มโพธิ์ทองของพวกเราชาวหัวเฉียว
ดินแดนแห่งนี้สวยงามอร่ามวิไล
มีมวลดอกไม้พฤษาไว้ชื่นชมรื่นรมย์
มองดูเด่นล้ำสมดังสวรรค์สรรรสร้างมา
ร่วมแรงหนุ่มสาวสร้างพลังเพื่อศักดิ์ศรี
มาเรียนเพื่อไปร่วมกันรับใช้สังคม
เป็นดังคำขวัญของเราให้ระบือก้องนาม
รักกันกลมเกลียวดุจดังโซ่ทองคล้องดวงใจ
จับมือกันไว้ร่วมใจผองเรายึดมั่นสามัคคี
มหาวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรตินามหัวเฉียว
เป็นนามพระราชทานให้ไว้เป็นเกียรติ์
ชื่อเสียงขจรไกลในทุกแดน
(เรามาร่วมกันใต้ร่มโพธิ์ทอง)
ตึกสีแดง
ตึกสีแดงงามเด่นเห็นประจักษ์
ที่เรารักเราชื่นชมสมศักดิ์ศรี
แหล่งอบรมเยาวชนเป็นคนดี
สอนให้มีเมตตาธรรมค้ำจุนกัน
ความรู้คุณธรรมล้ำคุณค่า
ชูสง่าบัณฑิตจิตสร้างสรรค์
รับใช้สังคมอเนกอนันต์
เพื่อสถาบันศาสน์กษัตริย์และชาติไทย
สีเหลืองเรืองอร่ามงามวิลาศ
เหลืองประกาศคุณธรรมนำสดใส
สีประจำมหาวิทยาลัย
ทุกดวงใจ ซาบซึ้งปณิธาน
ต้นโพธิ์ทองสุดร่มเย็นเด่นตระหง่าน
แผ่กิ่งก้านความสุข ทุกถิ่นฐาน
ชาวหัวเฉียวภูมิใจในปณิธาน
จะสืบสานความดีนิรันดร
คุณค่าสถาบัน
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเด่นสง่า
สมญางามเลิศประเสริฐสม
เรียนรู้รับใช้สังคม
คำขวัญสมคุณค่าสถาบัน
หัวเฉียวถิ่นสถานอันวิจิตร
ดุจประดิษฐ์สรรสร้างจากสวรรค์
บรมโพธิสมภารคุณอนันต์
ทุกดวงใจหลอมรวมสร้างความดี
หัวเฉียวระบือก้องเกียรติเด่น
ทุกคนเห็นเป็นประจักษ์ในศักดิ์ศรี
โพธิไพศาลแผ่สาขาบารมี
หัวเฉียวนามนามนี้สถาพร
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
แสงทองที่ทอสู่พื้นดิน
หลั่งรินความรักยิ่งใหญ่
ดั่งต้นโพธิญาณยั่งยืน
อยู่คู่ผืนแผ่นดินของไทย
เด่นไสวในความรู้ยิ่งปัญญา
เหลืองทองประกายดั่งแสงเทียน
ส่องเพียรเรียนรู้คุณค่า
สองมือประสานกันไว้
ลำบากเพียงไหนร่วมใจศึกษา
ปรารถนาชีวารับใช้มวลชน
พี่น้องผูกพันน้ำใจมั่นรักกลมเกลียว
เป็นน้ำหนึ่งเดียวแห่งหัวเฉียวสถาบัน
มหาวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติเกรียงไกร
เทิดพระนามล้ำสุดรำพัน
ผ่านฟ้าไทยชโย
ปรองดองด้วยหัวใจ
ผูกพันปรองดองด้วยหัวใจ
จับมือกันก้าวไปเพื่อสังคม
ด้วยปณิธานอันซื่อตรง
อยากเห็นสังคมนี้สวยงาม
แม้บางทีกายจะอ่อนล้า
และบางเวลาเราจะท้อใจ
แต่ทุกนาทีที่ผ่านไป
อยากให้รู้ความตั้งใจที่มั่นคง
ดั่งร่มโพธิ์ทองที่แผ่ก้านใบ
สื่อความหมายให้ความร่มเย็น
สิ่งที่ตัวเราฝันอยากจะให้เป็น
อยากช่วยสังคมให้สวยงาม
(อยากช่วยสังคมให้สวยงาม)
พวกเราต่างมีความตั้งใจ
ไม่เคยหวั่นไหวต่อปัญหา
หากว่าใครเดือดร้อนมา
พวกเราพร้อมจะช่วยคุณ
รำวงโพธิ์ทอง
รำวงโพธิ์ทองพวกเราพี่น้องมารื่นเริงใจ
หัวเฉียวหัวเฉียวเกริกไกร
สรรค์สร้างให้เมืองไทยวัฒนา
ยามเรียนเราเรียนเราหมั่นพากเพียรศึกษา
มุ่งมั่นช่วยกันพัฒนา
มุ่งมั่นช่วยกันพัฒนา
ให้สมคุณค่านักศึกษาโพธิ์ทอง
ให้สมคุณค่านักศึกษาโพธิ์ทอง
จะอยู่แห่งไหนพวกเรารักใคร่สมัครสมาน
ยึดมั่นยึดมั่นปณิธาน
เรียนรู้การงานเพื่อรับใช้สังคม
เรียนรู้การงานเพื่อรับใช้สังคม
ยินดีปรีดาที่พวกเรามาสนุกสนาน
ยิ้มแย้มแจ่มใสชื่นบาน
ดังปณิธานชาวร่มโพธิ์ทอง
ลาโพธิ์ทอง
ทุกดวงใจใฝ่ปองฉันน้องพี่
รักใคร่สามัคคีผูกพัน
อยู่ห่างไกลเพียงไหนจิตใฝ่สัมพันธ์
ไม่ลืมกันตราบวันชีพมลาย
วันและคืนชื่นสุขทุกข์ห่างหาย
โพธิ์ขยายแผ่คลุมให้สุขศรี
โอ้หัวเฉียวเปรียบเป็นเช่นชนนี
ลูกภักดีบูชาคุณนิจนิรันดร์
ครั้นเมื่อจวนเจียนจะได้เวลาจาก
จำต้องพรากจากไปให้โศกศัลย์
ทุกค่ำเช้าเราคงใจจาบัลย์
ไม่ลืมกันเพื่อนเอ๋ยเคยเกื้อกูล
โอ้ลาแล้วโพธิ์ทองอันพิสุทธิ์
อยากจะหยุดโลกไว้มิให้หมุน
ย้อนอดีตกลับไปใจใฝ่รู้คุณ
ใต้ร่มบุญโพธิ์ทองของพวกเรา
สัมพันธ์น้องพี่
หัวเฉียวฯ สถาบันที่เรารักถิ่นของเรา
ริมถนนบางนาตราดใต้ร่มโพธิ์ทองเราอุ่นใจ
แรกเริ่มสู่โลกใหม่ใจเริ่มหวิวอยู่อยู่ไป
ดวงใจกลับพองโตหัวใจน้องพี่
ผูกสัมพันธ์ยึดมั่นมิรู้เลือนร่มโพธิ์ทอง